XII Seminarium Neuropsychologiczne

W dniach 12 – 13 kwietnia 2019 w „Pałacyku” w Ścinawie miało miejsce wydarzenie o zasięgu międzynarodowym – XII Seminarium Neuropsychologiczne pt. „Mózg Aktywny”, organizowane przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie, przy współudziale Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Na zaproszenie Agnieszki Żelwetro – neuropsychologa z Ośrodka Alzheimerowskiego, inicjatora i głównego organizatora – odpowiedzieli wybitni znawcy neuronauk, psychologii poznawczej i neuropsychologii klinicznej przyjmując zaproszenie do wygłoszenia wykładów i prowadzenia warsztatów w czasie seminarium.
W pierwszym dniu odbyły się interaktywne warsztaty dla studentów psychologii pt.: „Interfejsy mózg – komputer: ich teraźniejsze i przyszłe zastosowania”, prowadzone przez Krzysztofa Maleja i Ewę Ramus (Science Device), koordynowane przez Marcina Leśniak z Instytutu Psychologii UWr.

Dzień drugi był poświęcony zagadnieniom aktywności i aktywizacji mózgu. Wykłady wygłosili: prof.. Richard Frackowiak z École Polytechnique Fédérale de Lausanne, opowiadając o tym, jak neuroobrazowanie i statystyka zmieniają neuronauki, prof. Grzegorz Króliczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentował wyniki prowadzonych przez siebie badań nad mechanizmami funkcjonalnymi wzrokowych i dotykowych interakcji z narzędziami, prof. Edward Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opowiadał o tym, czy trening poznawczy ma sens i czy jest skuteczną metodą aktywizacji umysłu, prof. Thomas Bak z Uniwersytetu w Edynburgu podzielił się wiedzą i refleksjami na temat znaczenia znajomości i używania obcych języków, dr Aleksandra Kudlicka z Uniwersytetu w Exeter przedstawiła wykład pt.: „Rehabilitacja poznawcza dla osób z demencją”, a Agnieszka Żelwetro opowiedziała o innowacyjnym projekcie Teatru Reminiscencyjnego dla osób z zaburzeniami poznawczymi z perspektywy neuropsychologa klinicznego.

Dwudniowe seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów psychologii, psychologów praktyków, badaczy, nauczycieli akademickich, przedstawicieli świata medycyny i oświaty. Przedstawione zagadnienia wywołały wiele dyskusji, stało się okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązania kontaktów. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób.