Aktualności

Teraz MY!

Wczorajsze, późne popołudnie w „Pałacyku” było czasem kobiet, dzięki realizacji projektu TERAZ MY! .Stworzyłyśmy wyjątkowy

To była magiczna sobota…

To była sobota pełna cudownych emocji, wrażeń i przeżyć . W Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Logotypy Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Bądź na bieżąco!