Walne zgromadzenie Krainy Łęgów Odrzańskich

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Pałacyku grupę samorządowców oraz lokalnych liderów, którzy przybyli do Ścinawy na zaproszenie prezesa Kraina Łęgów Odrzańskich, pana Jarosława Paczkowskiego oraz burmistrza Ścinawy pana Krystiana Kosztyły, by uczestniczyć w walnym zgromadzeniu KŁO.

Wśród gości byli m.in. pani Alicja Sielicka-wójt gminy Prochowice, pan Adam Ruciński – burmistrz Środy Śląskiej, pan Rafał Plezia – wójt gminy Legnickie Pole oraz przedstawiciele innych gmin. Oprócz poruszenia wielu ważnych tematów wybrano pełnomocnika KŁO, którym została pani Marta Postoł. Do zarządu stowarzyszenia dołączyła też pani Irena Machlowiec.

Po zakończeniu zebrania przybyli goście zostali oprowadzeni po Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przez burmistrza Krystiana Kosztyłę, który wyczerpująco opowiedział o oglądanej inwestycji i planach Ścinawy w sferze kolejnych przedsięwzięć.

Będąc pod dużym wrażeniem Pałacyku, prezes KŁO, pan Jarosław Paczkowski planuje już kolejne spotkania stowarzyszenia właśnie u nas.