Wykład Marcina Czerwińskiego „Stereotypy, ksenofobia, dyskryminacja”

W piątkowy wieczór przybyli do Pałacyku goście, wysłuchali wykładu dr hab. Marcina Czerwińskiego pt „Stereotypy, ksenofobia, dyskryminacja”. 
Prelegent omówił zachodzące we współczesnej Europie zjawiska migracyjne, w szczególności te o charakterze międzykulturowym. 
Tematyka wykładu ogniskowała się wokół kwestii dialogu, tolerancji, wrażliwości na różnice kulturowe, a także na problemach rasizmu, dyskryminacji, ksenofobii i uprzedzeń. 

Przybyli mówili o tym, że występujące między rozmaitymi grupami różnice nie powinny stanowić bariery uniemożliwiającej wzajemne zrozumienie, a tym bardziej nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla izolowania. Duże poruszenie wywołała opowieść o dzieciach koczujących na dworcu w Brześciu i heroicznej Marinie, która tym dzieciom pomaga https://www.facebook.com/DzieciMariny/.

Wcześniej Marcin Czerwiński, reprezentujący Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” spotkał się z uczniami klas trzecich- ścinawskiego gimnazjum, gdzie opowiadał o działalności stowarzyszenia. Wykład w miejscowej szkole został zorganizowany po to, aby zapobiegać i uświadamiać zagrożenia, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści, bazujące na nietolerancji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w wykładzie.