Siła wolontariatu. Spotkanie z Szymonem Hołownią

W piątek 31 stycznia przedstawiciele lokalnego wolontariatu spotkali się z Szymonem Hołownią, by w twórczy sposób wymienić doświadczenia na temat działań prospołecznych. Dziennikarz do Ścinawy przyjechał po raz drugi, w 2018 roku prowadził bowiem koncert charytatywny „Ścinawski Anioł Dobroczynności”, wtedy to dochód z całej przeprowadzonej zbiorki został przekazany na cele Fundacji prowadzonej przez Hołownię.
Szymon Hołownia jest ekspertem w temacie działań charytatywnych, założył i prowadzi dwie prężnie działające fundacje: Fundacja Kasisi i Dobra Fabryka. Fundacje finansują działalność Domu Dziecka w Kasisi w Zambii, hospicjum w Kabudze w Rwandzie, wiejski szpital i ośrodek leczenia głodu w Ntamugendze w Demokratycznej Republice Konga, spółdzielnię rolniczą w Burkina Faso i szkołę zawodową w Senegalu. Jest też ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
Przybyłego do Ścinawy Gościa oraz uczestników przywitał burmistrz-Krystian Kosztyła -”Szczerze doceniam pracę wolontariuszy, cieszę się, że tak wiele szczytnych inicjatyw prowadzonych jest w naszej gminie…”
W trakcie spotkania przybyli dowiedzieli się m.in. co determinuje człowieka do tego, że decyduje się wyjść ze swojej strefy komfortu i zaczyna nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Szymon Hołownia mówił m.in. o tym dlaczego warto być wolontariuszem i odkrywać własny potencjał do działań społecznych. Gość ze specyficznym sobie poczuciem humoru i lekkością nawiązywał do spraw trudnych ważnych -” Ile nie napisałbym książek, czy reportaży nie nakarmię w ten sposób głodnych… Przychodzi w końcu moment, kiedy należy przejść do czynów, zakasać rękawy i zacząć działać…”

Wydarzenie było też okazją do twórczej wymiany refleksji na temat wolontariatu. Do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji zaangażowanych w różnorakie działania prospołeczne, posiadające doświadczenie w pracy na rzecz innych. Uczestnicy zaprezentowali swoje działania i aktywności. Wśród obecnych byli: Przedstawiciele Koła Wolontariatu, działającego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Lubinie, opiekun koła zaprezentowała swoje doświadczenia w zakresie wolontariatu
w sektorze oświaty, mówiła też o wadze rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez wolontariat. Obecni byli też wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie, a także opiekunowie koła Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie
Podczas spotkania o charakterze prospołecznym nie mogło zabraknąć pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
w Ścinawie.
Interesująco o swoich doświadczeniach w działaniach na rzecz szkoły opowiadały mamy z Rady Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ścinawie. Duże wrażenie na Gościu wywarła prezentacja zakresu działań Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Gulbinowicza w Ścinawie, o działalności, którego referowała dyrektor ds.medycznych dr Izabela Winkel. O zrealizowanym projekcie wolontariackim jakim były zajęcia teatru reminiscencyjnego wyczerpująco opowiedziała psycholog tegoż ośrodka Agnieszka Żelwetro.
O wielkiej sile drzemiącej w Warsztatacie Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie przekonywała kierownik WTZ- Elżbieta Tylak. Wieloletnia działalność Stowarzyszenia „Równe Szanse w Ścinawie była przedmiotem prezentacji pani Iwony Kozak.
Na spotkaniu obecni byli także działający wolontariacko przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wolontariatu Santiago de Compostela oraz wolontariat Słuchaczy Uniwersytetu III wieku, a także studenci wrocławskiego Wydziału Psychologii.
Szymon Hołownia pozostał pod ogromnym wrażeniem działań zaprezentowanych przez prelegentów. Spotkanie dostarczyło przybyłym wiedzy w zakresie rozwijania wolontariatu w konkretnych placówkach i środowiskach, oraz o tym jak zintegrować wolontariuszy wokół istotnych spraw społecznych.