RODO w jednostkach oświatowych. Szkolenie dla nauczycieli

Pałacyk jest placówką oświatową, która organizuje rożne formy edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży oraz wszelkiego rodzaju doskonalenia kadry pedagogicznej. W tym tygodniu odbyło się certyfikowane szkolenie dedykowane nauczycielom, dyrektorom oraz pracownikom oświaty z całego powiatu „RODO w jednostkach oświatowych”, które poprowadził pan Tomasz Wadas, prezes firmy AMT.
W przyszłości zapraszać będziemy pedagogów w celu fachowego i systemowego realizowania form doskonalenia nauczycieli.