Niezwykły czas…

Niezwykły czas

Bożego Narodzenia

niech otuli wszystkie serca

uczuciami miłości, bliskości

i bezmiaru szczęścia,

a 365 dni Nowego Roku

upłynie w doskonałym zdrowiu,

poczuciu bezpieczeństwa i obfitości.

Kochajmy się !

Szanujmy się !

Bądźmy szczodrzy!

A dobro niech będzie nam kompasem…


Z serca płynącymi życzeniami

Dyrektor wraz z Współpracownikami