LIDER-CAMP

LIDER-CAMP 🧒👨‍🦱👩‍🦰👨‍🦰🧑👱‍♀️ POMYSŁ DLA UCZNIÓW KLAS ŚREDNICH ORAZ NAJSTARSZYCH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 🏰🧠🧳.

Jeżeli nie macie pomysłu na wycieczkę klasową to my go dla Was mamy!!!
LIDER-CAMP dedykowany jest uczniom szkół średnich oraz najstarszych klas szkoły podstawowej, jego celem jest rozwój postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.
Inicjatywa kładzie nacisk na kompetencje miękkie, których młodzi ludzie nie mieli szans rozwijać w trakcie edukacji zdalnej. Warsztaty pozwolą ich ich uczestnikom niwelować negatywne skutki pandemii, rozwijać swoje kompetencje liderskie, a także wykorzystywać dostępne w swoim środowisku narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczennice i uczniowie będą mogli rozwinąć kluczowe kompetencje na rynku pracy takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność. Młodzież spotka się też z praktykami biznesu, którzy w przystępny sposób opowiedzą o swoich doświadczeniach i ścieżkach kariery zawodowej. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa związanego z pandemią coronavirusa większość warsztatów odbędzie się w warunkach plenerowych,
w niezobowiązująco -na leżakach. Poza formalny charakter zajęć pozwoli uczestnikom na zgłębianie wiedzy bez „sztywnego gorsetu” charakterystycznego dla lekcji szkolnych, czy wykładów akademickich . Taki charakter będzie atrakcyjny i przystępny dla odbiorcy, jakim jest nastoletnia młodzież , często kontestująca i negatywnie nastawiona do tradycyjnych form przekazu wiedzy.