I Nadodrzański Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych za nami!

Wczorajsze popołudnie upłynęło w Pałacyku pod znakiem śmiechu i dobrej zabawy. W imieniu własnym oraz Aktywnie dla Gminy Ścinawa bardzo dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu.

Jury w składzie: przewodniczący: Janusz Rewers oraz członkinie: Teresa Kogut i Marta Juszczyk jednogłośnie postanowiło przyznać Złotą Lufę Kabaretowi Trzeci Wymiar! II nagrodę otrzymał Kabaret Blade Pojęcie. III nagroda trafiła do Kabaretu Ale Baby, a Kabaret „od 0 do 99”otrzymał wyróżnienie. Nagrody uczestnikom wręczył Krystian Kosztyła-Burmistrz Ścinawy w towarzystwie jurorów. Wszystkim bardzo gratulujemy!!! 

Dziękujemy tym, dzięki którym wczorajszy przegląd mógł się odbyć: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatowi Lubińskiemu – współfinansującym wydarzenie.
Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy wsparli nas mentalnie, fizycznie, promocyjnie, kulinarnie, artystycznie i technicznie, a są to: IDEA GLASS, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Fundacja PRZYSTAŃ, Ścinawskie Przetwory, Muzeum Historyczne w Lubinie, Anna Juszczyk, Marta Juszczyk, Teresa Kogut, Janusz Rewers, Agata Chwiszczuk, Anna Kiepura, Henryk Mateusz Jakub Czub i Mirosław Budziński.
Mamy nadzieję, że Nadodrzański Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych na dobre wpisze się w kalendarz letnich wydarzeń Ścinawy.