Podsumowanie powiatowego projektu ekologicznego

W sali konferencyjnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pałacyk” w Ścinawie odbyła się 26 września konferencja pod hasłem: „Korzyści środowiskowe i finansowe możliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu zasobów obszarów Natura 2000”. Wydarzenie podsumowało projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lubinie, a jej współorganizatorem było Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie walorów przyrodniczych regionu i promowanie ekologicznych postaw i zachowań.

Do Ścinawy na zaproszenie organizatorów przybyli samorządowcy miejscowości położonych na linii środkowej Odry, dyrektorzy i nauczyciele szkół w regionie oraz osoby zainteresowane tematem ochrony środowiska.

Starosta lubiński Adam Myrda, który otworzył konferencję, podkreślił w swojej wypowiedzi wagę wszelkich zagadnień związanych z ekologią.
– Widzimy, że młodzi ludzie dojrzeli do myśli, że bez czystego powietrza, przyrody, bez natury nie da się żyć. W tej konferencji bierze udział wielu zaproszonych gości, ale każdy chętny ma otwarte drzwi i może dołączyć. Zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży czyste powietrze i ekologia. Zależy nam również na promocji naszego regionu. Nie bez kozery spotykamy się w Ścinawie. Gmina to lider w walce o czyste powietrze i dobrze się rozwija – mówi Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego.

Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, który jako gospodarz terenu przywitał przybyłych, podkreślał jak ważne znaczenie dla rozwoju gminy mają działania proekologiczne.
– Zanieczyszczanie środowiska powoduje nieodwracalne zmiany w równowadze gatunkowej ekosystemów. Najefektywniej zwalczać ten problem edukując społeczeństwo, by rozumiało konieczność ochrony organizmów w ich siedliskach, stosowania odnawialnych źródeł energii, budowania kanalizacji i oczyszczalni ścieków, ograniczania wytwarzania śmieci i ich recyklingu. Gmina Ścinawa od kilku lat intensywnie edukuje mieszkańców regionu w tym zakresie, dzieje się to w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Dziewinie, czy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pałacyk”, gdzie odbywa się konferencja. Na co dzień jest to miejsce oferujące noclegi, głownie dla dzieci i młodzieży, uczestników zielonych szkół – mówi Krystian Kosztyła. – Chcemy wykorzystywać walory związane z Odrą i naszym położeniem – dodaje.

fot. Kazimierz Makuchowski

Goście z uwagą wysłuchiwali prelekcji przygotowanej przez Dariusza Stasiaka – dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie, a także przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dolnośląskiego sejmiku, który mówił o korzyściach środowiskowych i finansowych możliwych do osiągnięcia przy wykorzystaniu zasobów obszarów Natura 2000.

Niezwykle ciekawie na temat bioróżnorodności nadodrzańskiej flory i fauny referował Krzysztof Konieczny – przyrodnik, ornitolog autor bloga DbajOBociany.pl.
– Mamy bogactwo walorów przyrodniczych w dolinie Odry, między Brzegiem Dolnym, a Głogowem. To jest 100 km rzeki, które zasługują na utworzenie w tym miejscu parku narodowego. Znajdują się tu zwierzęta i ich siedliska unikatowe w skali całej Europy. Warto poznać te tereny, zwłaszcza, że mieszkamy tak blisko. Nie jest to Śnieżka czy Zakopane, dlatego mało kto wie, jakie znajdują się nad Odrą atrakcje, a z pewnością mogą one nas zadziwić. Mam nadzieję, że uczestnicy tej konferencji zobaczą coś nowego, coś o czym na co dzień w ogóle nie mówimy i pomoże to w promowaniu naszej małej ojczyzny – zachęca Krzysztof Konieczny z fundacji przyrodniczej „pro Natura”.

Ofertę turystyczną Krainy Łęgów Odrzańskich zaprezentował Jarosław Paczkowski – Prezes LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Wszyscy prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali, że w działaniach proekologicznych chodzi głównie o poprawę jakości życia i naszego otoczenia, by stało się ono estetycznym, zadbanym ekologicznie miejscem, angażującym świadomych mieszkańców. Przybyli na konferencję odwiedzili miejsca, w których zaangażowane zostały środki pozyskane z funduszy europejskich: Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk”, ścinawski Park&Ride oraz regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie.

W opinii uczestników konferencja była nie tylko miłym czasem spędzonym wspólnie, ale spełniła ich oczekiwania i pozostanie w pamięci jako wyjątkowe spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych oraz mieszkańców, dla których edukacja ekologiczna jest ważna.

„Kampania informacyjno-edukacyjna związana z ochroną środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry – PROEKO” została dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.