Uczestnicy warsztatów tworzą ozdoby bożonarodzeniowe

Rodzinne warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych

W prawdziwie świątecznym nastroju upłynęły dzisiejsze Rodzinne Warsztaty, podczas których uczestnicy tworzyli stroiki bożonarodzeniowe. Gwar, zapach igliwia i wspólne działania […]

Rodzinne warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych Więcej »