Aktualności

Spotkanie z Jakubem Poradą

Wczorajsze spotkanie z Jakubem Poradą w Pałacyku, zgromadziło wielu spragnionych podróżniczej wiedzy. Oprócz mieszkańców naszej

Warsztaty dziennikarskie

Jakub Porada poprowadził wczoraj warsztaty dziennikarskie, w trakcie których pdzielił się z młodymi adeptami tajnikami

Alternatywna wersja logotypu "Pałacyku"
Logotypy Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Bądź na bieżąco!