Aktualności

Jeszcze będzie przepięknie!

Wiemy, że ucząc się zdalnie tęsknicie za przyjaciółmi, wycieczkami i wspólnym spędzaniem czasu. Czekamy na

Mamy już 2 lata!

„Pałacyk”- obiekt tak charakterystyczny dla Ścinawy- 21 września 2018 r. rozpoczął kolejny rozdział swojej historii.

Urodziny w Pałacyku

Zaplanuj urodziny swojego dziecka w Pałacyku! Urodziny dzieci to dzień niezwykły zarówno dla jubilata jak

Alternatywna wersja logotypu "Pałacyku"
Logotypy Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Bądź na bieżąco!