Aktualności

Zbieraj sznurki – chroń bociany

W tym roku Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie dołączają

Długa noc z szóstą klasą

Klasa szósta, której wychowawczynią jest pani Anna Porębska, to młodzież, w której słowniku nie ma słowa NUDA.

Alternatywna wersja logotypu "Pałacyku"
Logotypy Programu Regionalnego Funduszy Europejskich, Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekt pn. „Zaadoptowanie zabytkowego pałacyku w Ścinawie z przeznaczeniem na centrum pracy twórczej z funkcją schroniska młodzieżowego” dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Bądź na bieżąco!